499
شنبه، ۰۹ تیر ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو»ازسریال‌هایی‌که باموضوع نفاق ساخته شده، ‌گزارش‌می‌دهد

افشای منافقین در تلویزیون

در ایام سالگرد حادثه هفتم‌تیر و یادآوری جنایات گروهک منافقین هستیم. تأسیس، تغییر ایدئولوژی و ترورهای این گروهک در تاریخ کشورمان ثبت شده اما میزان سهم آن در آثار تلویزیونی بسیار ناچیز بوده است.

شماره‌های پیشین