499
شنبه، ۰۹ تیر ۱۳۹۷
11
جام‌جهانی‌رویدادی‌بزرگ‌برای‌تاثیرگذاری‌فرهنگی‌برمردم‌سایرکشورها

فرصتی که از دست دادیم

حدود 15روز از شروع جام‌جهانی گذشته و تا این لحظه تکلیف 16‌تیم صعود‌کننده به مرحله حذفی و 16‌تیم حذف‌شده مرحله گروهی مشخص شده است. تیم ملی ایران نیز مثل کشورهای آلمان، مراکش، کره‌جنوبی و... از این دوره رقابت‌ها حذف شدند و به قول معروف جام‌جهانی برایش تمام شده است اما اگر برنامه‌ریزی درستی صورت می‌گرفت و در کنار بحث‌های فوتبالی، به مسائل فرهنگی نیز توجه می‌شد ایران مانند بعضی از کشورهای دیگر می‌توانست بهره بیشتری از این رقابت‌ها ببرد و تا‌آخرین روز رقابت‌ها از این فرصت بزرگ در حوزه فرهنگ و دیپلماسی عمومی استفاده کند.

خبر

شماره‌های پیشین