498
چهارشنبه، ۰۶ تیر ۱۳۹۷
3
عناصر نفوذی همواره ضربات جبران‌ناپذیری به کشور زده‌اند

بدتر از ابلیس

آن‌ها که خوش‌خیالند یا بی‌خیال، پدیده نفوذ برای‌شان افسانه‌ای است بعید اما برای آن‌ها که حافظه تاریخی‌شان خیال از کار افتادن ندارد، هولناک‌ترین واقعه.

یادداشت

ایران؛ از گروه مرگ تا گروه زندگی

مهدی فضائلی

شماره‌های پیشین