498
چهارشنبه، ۰۶ تیر ۱۳۹۷
2

خبر

لحن سخنان رییس دولت تغییر کرده این را می‌شود از اظهارات چند هفته اخیر وی متوجه شد

رونمایی از چهره جدید آقای رییس‌جمهور

با نگاهی گذرا به محور سخنان رییس‌جمهوری در ماه‌های اخیر، متوجه نوعی تغییر ملموس و محسوس در جنس و لحن اظهارات روحانی می‌شویم. آن روحانی پر شوری که بی‌محابا، همه را زیر تیغ انتقادات خود می‌کشید، لحن سخنان این روزهایش جور دیگری شده است. به گونه‌ای که کمتر می‌توان از آن، طعن و کنایه به رقیب را برداشت کرد. حال او نوک پیکان حملات خود را از جناح رقیب یا بهتر بگویم دشمن خیالی به سمت دشمن واقعی یعنی آمریکا و غرب نشانه رفته است.

شماره‌های پیشین