498
چهارشنبه، ۰۶ تیر ۱۳۹۷
14

خبر

رییس صنف تماشاخانه‌های خصوصی به «صبح نو» گفت

لزوم واگذاری تصدی‌گری به خصوصی‌ها

خصوصی‌سازی که جزو بحث‌های پر دغدغه بخش‌های مختلف است، دنیای تئاتر را نیز همزمان با شکل‌گیری تماشاخانه‌های خصوصی درگیر کرده، موضوعی که با روی کار آمدن آقای شهرام کرمی، مدیر کل هنرهای نمایشی و برگزاری نخستین نشست با مدیران تماشاخانه‌های خصوصی ظاهرا جانی دوباره گرفته است.

شماره‌های پیشین