498
چهارشنبه، ۰۶ تیر ۱۳۹۷
13
دکتر شهبازی در جلسه درس‌گفتارهایی درباره سنایی مطرح کرد

اولویت فرهنگی ما؛ احیاء مقام عقل

بیست و هفتمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره سنایی به «تلقی سنایی از دین و دینداری» اختصاص داشت و با سخنرانی دکتر ایرج شهبازی، استادیار دانشگاه تهران در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. در دو جلسه از این درس گفتار نظرات سنایی درباره حقیقت دین و دین‌داری، نقش‌های فردی و اجتماعی دین، ویژگی‌های دینداران راستین، آثار و نتایج دینداری و نکته‌های مربوط به این حوزه بررسی شد.

یادداشت

وضعیت ضعیف‌ترین مردم معیار توسعه‌یافتگی

دکتر ناصر فکوهی

شماره‌های پیشین