498
چهارشنبه، ۰۶ تیر ۱۳۹۷
12

خبر

در آستانه هفتم تیر روایتی از زندگی و زمانه آیت‌الله محمدبهشتی منتشر شد

مرد در سایه انقلاب

آقای جعفر شیرعلی‌نیا بعد از اتمام سه‌گانه خود درباره امام خمینی؟ره؟، رهبر معظم انقلاب و مرحوم علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی این‌بار سراغ چهره‌ها و شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار انقلاب اسلامی رفته است. در نخستین مورد کار روی شخصیت‌ها سراغ آیت‌الله محمدحسین بهشتی شخصیت‌های مهم و تاثیرگذار ابتدای انقلاب اسلامی رفته و زندگی و زمانه وی را در اثری قطور از سال 1307 تا 1360شمسی روایت کرده است.

شماره‌های پیشین