497
سه شنبه، ۰۵ تیر ۱۳۹۷
2

خبر

برخی جریان‌ها خواهان تغییرات در کابینه، همسو با منافع خود هستند

ترمیم سفارشی

دولت دوازدهم در حالی یک سالگی خود را پشت سر می‌گذارد که تاکنون سه بار مورد انتقاد جدی رییس کابینه قرار گرفته است! و حالا موضوع ‌ترمیم کابینه دوازدهم به‌طور جدی در محافل رسانه‌ای کشور مورد بحث قرار گرفته است.

شماره‌های پیشین