495
دوشنبه، ۰۴ تیر ۱۳۹۷
13
حجت‌الاسلام رحمانی، مدرس حوزه علمیه خراسان در یک نشست علمی مطرح کرد:

نگاه کل‌نگر «فقه نظام» به مسائل خانواده

کرسی‌ ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «فقه نظام خانواده؛ ماهیت‌شناسی و ساختار» از سلسله نشست‌های گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی و مرکز آخوند خراسانی، هفته‌گذشته با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم، رییس پژوهشکده الذریه النبویه پژوهشگاه مطالعات تقریبی و با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمانی، مدیرگروه فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی؟ره؟ و مدرس حوزه علمیه خراسان، در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.

خبر

شماره‌های پیشین