493
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
7

خانه‌هایی با یک جای خالی

تعریف یک خانواده مشخص است؛ خانواده متشکل از پدر، مادر و فرزند است. از تأثیر خانواده و نقش کلیدی آن ‌روی خانواده و جامعه گفتن دیگر کلیشه‏ای شده است؛ اما اگر یکی از نقش‎های خانواده، پدر ‌یا مادر به هر دلیلی، مرگ ‌یا طلاق، در خانواده‏ای وجود نداشته باشد، آیا آن خانواده باز هم خانواده خواهد بود؟ حذف یکی از نقش‎های خانواده ‌روی فرزندان و جامعه چه تأثیری خواهد گذاشت؟ موضوع اما زمانی مهم می‏شود که آمار منتشر شده، از افزایش خانواده‏های تک‌والدی که نام خانواده را ‌روی خود دارند، می‏گوید.

سیاست‌های جمعیتی و راه‌حل‌های اوراسیایی

شماره‌های پیشین