493
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
2

جدیدترین نسخه برای جنگ اقتصادی

حال اقتصاد کشور خوب نیست! این را می‌شود از شیب گرانی‌های حوزه مسکن، ارز و سکه که هر روز تندتر از روز قبل می‌شوند، به نیکی متوجه شد. وجود این شرایط نگران‌کننده که می‌تواند حوزه‌های دیگری از جمله اجتماعی را تحت‌تأثیر شدید خود قرار دهد، برنامه‌ریزی درست و عمل دقیق متولیان امر را طلب می‌کند.

خبر

تصمیمات اوپک فاش شد

در‌حالی‌که تنها سه روز به برگزاری نشست اوپک باقی مانده منابع آگاه برخی از تصمیماتی را که قرار است در این نشست گرفته شود، فاش کردند.

شماره‌های پیشین