492
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
12

خبر

مروری بر آخرین نمایش‌ها و نمایشگاه‌هایی که در حال برگزاری است

هنرگردی از نگارخانه‌ها تا تماشاخانه‌ها

گالری‌ها، نگارخانه‌ها و تماشاخانه‌ها جزو مجموعه‌های فرهنگی‌هنری هستند که با وجود فاصله‌ای که مدت‌هاست بین هنر و مردم در سطح عام جامعه دیده می‌شود، با برنامه‌های مختلف خود، سعی در کم کردن این فاصله دارند.

شماره‌های پیشین