sobhe-no.ir
488
سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
4
یعقوب توکلی:

زاهدی صندوقچه اسرار غارتگری‌های آمریکاست

روایت جنتی از وزیران ناتوان کابینه

باجگیری؛ مناسبات پنهان پاستور- بهارستان

معامله و باج سنگین؛ دو واژه حیرت‌انگیز آقای علی جنتی، مشاور رییس دفتر رییس‌جمهوری، در توصیف مناسبات «وزیران ناتوان» با « نمایندگان پرتوقع» برای مصونیت از سؤال و استیضاح در برابر مشکلات مردم است. این روایت شفاف و ناگوار بخشی از برآیند راهبرد رأی‌دهی «تکرار» در انتخابات بهارستان و پاستور است.

شماره‌های پیشین