488
سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
15
مجری‌برنامه‌سحرگاهی‌شبکه‌یک‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»

باید از رویش استعدادهای جدید خوشحال باشیم

«ماه خدا» ویژه برنامه سحر شبکه یک سیماست که با اجرای آقای محمدهادی صلح‌جو و تهیه‌کنندگی آقای محمدرحیمی به روی آنتن این شبکه می‌رود.

خبر

شماره‌های پیشین