488
سه شنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
11
نگاهی به سروده‌های ماندگار زنده یاد حمید سبزواری

سرودهایی که کار خدا بود

امروز 22‌خرداد دومین سالگرد درگذشت زنده‌یاد حمید سبزواری، شاعر سرشناس انقلابی است. شاعری که به جرات می‌توان گفت اکثر سرودهای خاطره‌انگیز دوران انقلاب را سروده است. سرودهایی چون خمینی‌ای‌امام، برخیزید، این پیروزی خجسته‌باد، ای مجاهد و دریغا. سرودهایی که در آغاز خیلی‌ها سراینده آن را نمی‌شناختند ولی به‌سرعت جای خود را در جامعه باز کرد و تبدیل به یکی از خاطره‌های شنیداری انقلاب شد.

خبر

شماره‌های پیشین