486
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
15
کارگردان‌سریال‌رمضانی‌شبکه‌دو درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

پیش‌بینی‌ها درباره «بچه‌مهندس»اشتباه است!

«بچه مهندس» سریال رمضانی شبکه دوسیماست که آقای علی غفاری آن را کارگردانی کرده و آقای سعید سعدی هم تهیه‌کننده آن است.

خبر

شماره‌های پیشین