485
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
4
سه اقدام عملی اروپا بعد از هشدار رهبرانقلاب

دستور هسته‌ای

دستور به سازمان انرژی اتمی و اتمام حجت با اروپا شاه‌بیت سخنان رهبرانقلاب در بیست‌ونهمین سالگرد ارتحال امام (ره) بود، آنجا که گفتند «مردم ایران نمی‌پذیرند هم حصر هسته‌ای باشند و هم تحریم» بنابراین در دستوری به سازمان انرژی هسته‌ای تاکید کردند که «این سازمان موظف است در چارچوب برجام مقدمات رسیدن به توان هسته‌ای ۱۹۰‌هزار سو و مقدمات اجرای دستورات ریاست‌جمهوری را از همین فردا آغاز کند.»

شماره‌های پیشین