485
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
15
گزارش‌ جدیدی‌ از کمک‌های مالی‌ ارشاد به‌ سینماگران‌ منتشر شد

فیلمسازی «غیروابسته‌ها» با جیب حکومت

پس از انتشار کمک‌های بنیاد سینمایی فارابی به برخی از سینماگران، در روزهای گذشته آمار کمک‌های مالی مؤسسه رسانه‌های تصویری به سینماگران نیز منتشر شد که حاوی اطلاعات قابل تأملی است.

خبر

شماره‌های پیشین