485
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
13
گزارش «صبح‌نو» از نهادی که بستر اینترنت و مخابرات جهان را در دست دارد

سازمان امنیتیNSA ، سارق اصلی اطلاعات کاربران مجازی

این روزها دغدغه امنیت کاربران در فضای مجازی مطرح می‌شود و همه از نقض حریم خصوصی در این فضا نگران هستند. لذا هر از گاهی انگشت اتهام سوء استفاده از اطلاعات کاربران به سویی نشانه می‌رود. غافل از این که سارق اصلی اطلاعات کاربران مجازی همان نهاد امنیتی در آمریکاست که کل بستر اینترنت و مخابرات را در جهان در کنترل خود دارد اما کمتر سخنی از آن به میان می‌آید.

خبر

شماره‌های پیشین