485
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
12

خبر

گالری‌هایی که تازه شدند

فراغتی از جنس هنر

دیدن یک تابلو یچشم‌نواز، عکسی پرمفهوم یا سازه‌ای هنرمندانه که برای لحظاتی می‌توانند نگاه‌مان را از دنیای شلوغ و پرهیاهویی که مدام با آن سروکار داریم به جهانی خارق‌العاده باز کنند، هیچ وقت خالی از لطف نیست، اتفاقی که با وجود کم‌توجهی به آن لازم است تا بیشتر برایش زمان بگذاریم.

شماره‌های پیشین