485
شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
11
رییس خانه تئاتر پس از ‌18سال عوض شد

جریان انحرافی تئاتر در اغما

انتخابات خانه تئاتر یکشنبه 13خرداد برگزار شد و طی آن آقای نادر برهانی مرند با ۵۵۶‌رأی صدرنشین خانه تئاتر شد و پس از او نیز آقایان ایرج راد، حمیدرضا نعیمی، کوروش نریمانی و اصغر همت صاحب بیشترین آراء شدند. با این اتفاق نادر برهانی مرند پس از 18‌سال جایگزین ایرج راد به‌عنوان نخستین فرد هیأت‌مدیره خانه تئاتر انتخاب شد. در پی این انتخابات آقایان آراز بارسقیان و غلامحسن دولت‌آبادی از فعالان عرصه تئاتر در تحلیلی به واکاوی حضور یک جریان کاسبکار در تئاتر پرداختند.

پنجمین نشست برگزار شد

شب شعر مقاومت «تهران،بیروت»

شماره‌های پیشین