484
یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
3
نگاه دولتی‌ها به حامی دیروز و منتقد امروز برجام

از شاه‌مهره تا مباشر

آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس‌جمهــــــــــوری و رییس مــــــــــرکز بررسی‌های‌استراتژیک ریاست‌جمهوری است، او از نزدیک‌ترین چهره‌ها به آقای روحانی به حساب می‌آید که بودجه‌ای مستقل برای اداره مرکز بررسی‌های تحت امر خود دارد اما به نظر می‌رسد بیشتر از آن‌که وقت خود را برای این مرکز بگذارد تمام وقت در توییتر و شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارد.

منظومه فکری امام خمینی (ره)

یادداشت دکتر علی دارابی استاد دانشگاه

شماره‌های پیشین