484
یکشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
10

هندوانه، مردم و چند خرده‌روایت از آب

یادداشت مالک شیخی

افزایش محسوس تعداد دستفروشان و آسیب‌های اجتماعی

هتل پیاده‌رو

کاهش درآمد، مشکلات اقتصادی و هزینه‌های کمرشکن باعث شده تا عده‌ای تمام دارایی‌های‌شان را روی دستشان دست‌به‌دست بچرخانند تا بتوانند زندگی‌شان را از نابودی نجات دهند. این افراد که با برچسب دستفروش شناخته شده‌اند در همه جای این شهر دیده می‌شوند. دستفروشی در کشور به نمادی از نابسمانی اقتصادی و اجتماعی بدل شده و وضعیتی آشکار از نامتوازنی کار را در جامعه نمایش می‌دهد. دستفروشان جامعه نه مجرم هستند و نه دنبال دردسر می‌گردند تنها خواسته‌شان تأمین معیشت است که محقق نمی‌شود.

شماره‌های پیشین