483
شنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
2
دو شرط اصلی دستیابی به آرمان‌ها

قاعده پیروزی

روایت ارز پتروشیمی‌ها در اقتصاد ایران

فرآورده‌ای که تحریم شدنی نیست

پتروشیمی‌ها این روزها در اقتصاد ایران روایتی دارند. آنهایی که شاید اکنون بالاترین میزان ارزآوری غیرنفتی کشور را داشته باشند و در سبد تأمین ارزی کشور نقش عمده‌ای ایفا کنند.

شماره‌های پیشین