483
شنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
13
تشریح شروط بانکداری اسلامی توسط حجت الاسلام موسویان

بانک اسلامی درون نظام اقتصادی اسلامی ممکن است

کرسی علمی با عنوان «سیر تکاملی بانکداری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.

خبر

شماره‌های پیشین