sobhe-no.ir
483
شنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
12

خبر

تعدادی‌ از فعالان‌ سینما خواستار بازگشت‌ بازیگر قبل‌ از انقلاب‌ شدند

نامه‌بازی برای مسائل فرعی

پس از درگذشت مرحوم ناصر ملک مطیعی، هم‌چنان برخی از اهالی سینما به دنبال ایجاد حاشیه در ادامه این اتفاق هستند و با برخی اقدامات، مسائل اصلی و فرعی را با هم جابه‌جا می‌کنند.

شماره‌های پیشین