sobhe-no.ir
482
چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
4
گزارش «صبح نو» از غیر فعال شدن صرافی‌ها

افزایش بهای لیر ترکیه در تهران!

بررسی شرط صدور قطعنامه اروپا علیه آمریکا

اطمینانی که زیرپا گذاشته شد

رهبر معظم انقلاب برای مذاکره ایران با کشورهای اروپایی و ادامه برجام شروط هفتگانه‌ای را بیان کردند، شروطی که نه تنها تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر می‌کند بلکه اروپا برای ادامه مذاکره باید خسارات نقض عهدهای خود از سال80 تاکنون را تقبل کند و در صورت محقق‌نشدن این امر مذاکره با اروپایی‌ها درجا متوقف شده و اصل ادامه برجام بدون آمریکا از سوی ایران مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. روزنامه «صبح‌نو» در این بخش از سلسله گزارش‌های «بررسی شروط هفتگانه رهبری» قصد دارد دومین شرط رهبر انقلاب را برای مذاکره با اروپا بررسی کند.

شماره‌های پیشین