482
چهارشنبه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۷
11
برخی هنرمندان دعوت افطاری رییس جمهوری را رد کردند

از جیغ بنفش حمایت تا بی‌اعتنایی به دعوت

مراسم افطاری حسن روحانی با هنرمندان، طی دو سال اخیر با حضور پررنگ سلبریتی‌ها همراه بوده اما امسال بسیاری از آنها این مراسم را تحریم کرده‌اند.

خبر

شماره‌های پیشین