481
سه شنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
2
رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:

لشکر جوانان انقلابی وارد میدان مطالبه آرمان‌های انقلاب شوند

اروپا به ایران تضمین می‌دهد

دهم خرداد آخرین مهلت اروپا برای نجات برجام

تنها دو روز تا پایان مهلت اروپا برای نجات برجام و ارائه تضمین کتبی به ایران زمان باقی است. برخی صاحبنظران معتقدند که اروپا در پی آن است تا با مذاکرات فرسایشی، برای آمریکا زمان بخرد و طبق برخی از اخبار منتشر‌شده اروپا تضمین‌هایی را از آمریکا گرفته است تا ایران را تحت‌فشار قرار دهد.

شماره‌های پیشین