481
سه شنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
15
اتهام‌تجاوزجنسی‌به‌بازیگرمشهورسینمای‌آمریکا

دومینوی‌رسوایی‌هالیوودبه«فریمن»رسید

هفته گذشته خبری بهت‌آور منتشرشد. «مورگان فریمن» بازیگر مشهور و کهنسال هالیوودی به چند مورد آزار و اذیت جنسی متهم شد.

خبر

شماره‌های پیشین