sobhe-no.ir
480
دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
2

خبر

نگاهی به نخستین بند شروط هفتگانه رهبر انقلاب

بدعهدی اروپا در سال‌83 چه بود

شروط هفتگانه رهبر معظم انقلاب برای مذاکره ایران با کشورهای اروپایی و ادامه برجام آنقدر مهم و قابل‌توجه بود که رسانه‌های جهان در چند روز گذشته سرگرم تحلیل و ارزیابی این شروط بودند، شروطی که نه تنها تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر می‌کند بلکه اروپا برای ادامه مذاکره باید خسارات نقض عهدهای خود از سال‌80 تاکنون را تقبل کند و در صورت محقق نشدن این امر مذاکره با اروپایی‌ها درجا متوقف شده و اصل ادامه برجام بدون آمریکا از سوی ایران مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. روزنامه «صبح‌نو» قصد دارد تا در سلسله گزارش‌هایی به توضیح هر کدام از این بندهای شروط هفتگانه بپردازد.

شماره‌های پیشین