480
دوشنبه، ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
10
نمی‌گذاریم حقوق مردم ضایع شود

آخرین وضعیت پرونده مؤسسات اعتباری از زبان دو مقام قوه قضاییه

عضو شورای شهر: 21هزار زندانی در شهر تهران نگهداری می‌شوند

میله‌های پایتخت

سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود ۴۱درصد زندانیان مرد به خاطر جرائم مواد مخدر و ۲۵درصد زندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر در حبس به‌سر می‌برند. از مجموع کل زندانیان، ۲۳درصد تحت قرار و ۷۷درصد محکوم هستند. از مجموع زندانیان، ۴۹ درصد محکوم به حبس و جریمه نقدی، ۲۰درصد فقط حبس، ۹درصد فقط جریمه و ۱۲درصد نیز زندانیان مالی هستند.

شماره‌های پیشین