sobhe-no.ir
479
یکشنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
8

خبر

چطور سه دختربچه کوچکترین کتابخانه روستایی ایران را معروف کردند

ما این روستا را جهانی کردیم

چند سالی می‌شود که روستاهای کتابخوان یا طرح‌های کتاب‌خوانی در جشنواره‌های مختلف معرفی می‌شوند. دیگر تقریباً در کشور، روستایی بدون کتابخانه وجود ندارد و همه مردم روستا با وجود محرومیت هم کتاب‌هایی را خوانده‌اند که شاید شهری‌ها آ‌نها را نمی‌شناسند. شاید به جرأت یکی از روستاهای قهرمان را در این حوزه، روستای دهکهان شهرستان کهنوج کرمان بتوان معرفی کرد. روستایی که جزو نخستین روستاهای دوستدار کتاب و الگویی برای دیگر روستاها بوده است؛ اما قهرمان کتابخانه روستا سه دختربچه نوجوان هستند.

شماره‌های پیشین