477
چهارشنبه، ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
4
واکنش مقامات ایران و جهان به سخنان پمپئو

باخت واشنگتن

جنگ در یمن پایان یافته است

برگ برنده صنعا در برابر ریاض

کسی تصور نمی‌کرد دولت انقلابی بتواند بیش از دو سال در برابر ارتش تا دندان‌مسلح بیش از ده کشور مقاومت کند. عربستان تنها کشور حمله‌کننده به یمن نیست و بیش از ده کشور به صورت مستقیم نیروی اجیر شده یا مستشار نظامی در یمن دارند تا به مواضع مقاومت یمن حمله کنند. با این حال یمنی‌ها توانستند قدرت خود را در صنعا تثبیت کنند و مانع از ورود این عناصر به صنعا و دیگر مناطق راهبردی یمن شوند. انصارالله با دست گرفتن ابتکار نظامی و امنیتی در یمن توانست با سایر احزاب سیاسی این کشور بر سر میز مذاکره بنشیند و دولت انتقالی را تشکیل دهد. تشکیل دولت انتقالی به معنای مدیریت وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی است.

شماره‌های پیشین