477
چهارشنبه، ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
13
روایت دکتر کرمی از روش مسأله‌یابی پژوهشگران

مسأله پژوهش را امر بین‌الاذهانی مشخص می‌کند

همایش «ایده پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده» هفته گذشته با سخنرانی دکتر محمدتقی کرمی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی همراه بود. در این همایش که به همت مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه برگزار شد، کرمی درباره نسبت زمینه تاریخی و امر بین‌الاذهانی با مسائل پژوهشی در علوم انسانی به سخنرانی پرداخت.

حکمت متعالیه ظرفیت تمدن‌سازی دارد

شماره‌های پیشین