476
سه شنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
13
گزارشی از یک ایده علمی درباره عدالت در اندیشه ملاصدرا

حکمت متعالیه، فلسفه عدالت اجتماعی است

به نظر بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان علوم اجتماعی و انسانی، تحقق عدالت نیاز به یک تئوری منسجم همراه با مبانی مستحکم فلسفی دارد. توجه به میراث حکمی اندیشه اسلامی در این زمینه می‌تواند راهگشای ما برای تدوین یک نظریه و منظومه جامع در زمینه عدالت باشد. در این گزارش مروری خواهیم داشت بر یکی از تلاش‌های علمی که درباره عدالت در اندیشه ملاصدرا انجام شده است.

عقل فعال به واقعیت متصل است

شماره‌های پیشین