475
دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
3
یک سال از 29اردیبهشت96 گذشت

#به عقب_ برگشتیم

یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و پیروزی مجدد آقای حسن روحانی در این دور از انتخابات می‌گذرد، یک سالی که شاید مرور هر روز آن هزاران صفحه گزارش را نیاز باشد اما هنوز از خاطره‌ها نرفته است که چه وعده‌هایی داده شد و چه رقیب‌هراسی‌هایی که صورت نگرفت!

در جست‌وجوی مادر برجام

یادداشت دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شماره‌های پیشین