sobhe-no.ir
474
یکشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
2

سفر رییس کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا برای دادن تضمین به ایران

برنامه جایگزین برای حفظ درآمدهای نفتی

رییس کمیسیون انرژی اروپا برای تضمین به وزیران ایرانی نسبت به تمایل اتحادیه اروپا برای حفظ تجارت با ایران با وجود خروج آمریکا از برجام و دیدار با پنج وزیر از جمله وزیر نفت و وزیر امورخارجه به ایران سفر و روز گذشته با آقای بیژن زنگنه مذاکره کرد، مذاکره‌ای که آینده صنعت نفت ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های نفتی را مشخص می‌کند.

تشکیل کمیته مشترک تحقیق برای شناسایی عوامل حوادث کازرون

شماره‌های پیشین