472
چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
13
ایده دکتر طلابکی درباره تنوع فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق:

مدارای اسلامی با پلورالیسم متفاوت است

کرسی علمی «انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهان‌شمولی تا تنوع فرهنگی» روز دوشنبه این هفته به همت پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در این پژوهشگاه برگزارشد. در این نشست دکتر اکبر طلابکی طرقی، استادیار دانشگاه تهران ایده خودش درباره نحوه پاسخ به مساله تنوع فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر را ارائه کرد.

انقلاب اسلامی و نهادینه شدن آزاداندیشی در ایران

شماره‌های پیشین