470
دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
7
سازمان تأمین اجتماعی از آغاز فرایند اصلاح تعیین هویت بیماران خبر داد

دفترچه بیمه‌ات را فراموش کن

موضوع حذف دفترچه‌های درمانی ابتدا در شهرستان یزد به صورت آزمون (پایلوت) اجرا و بنا شد تا پس از اینکه نقاط قوت و ضعف ناشی از حذف آن در این استان شناسایی شد، به تدریج در سایر استان‌ها ازجمله تهران، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی نیز اجرایی شده است.

قاب خبر

شماره‌های پیشین