470
دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
14

خبر

«صبح نو» گزارش می‌دهد

ابهاماتی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

چند ماهی است که جایگزین کردن پیام‌رسان بومی به‌جای تلگرام و قطع دسترسی کامل از تلگرام در فضای کشور مطرح است اما شاهد بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های متعددی در این موضوع هستیم. در‌حالی‌که در زمان رشد کاربران تلگرام دولت با مهیا کردن فضا و در اختیار قرار دادن پهنای باند کشور و البته CDNها باعث رشد بی‌سابقه آن شد ولی هم‌اکنون شاهدیم که این مسأله از پیام‌رسان‌های داخلی دریغ می‌شود.

شماره‌های پیشین