470
دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
13
دکتر کیخا در نشست «امام خمینی (ره) و سیاست اخلاقی» مطرح کرد

تزکیه؛ مقدمه مبارزه با ظلم

نشست علمی «امام خمینی (ره) و سیاست اخلاقی»، از سلسله نشست‌های تخصصی همایش انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی (ره)؛ از نظریه تا عمل، هفته گذشته با سخنرانی دکتر نجمه کیخا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پژوهشکده امام خمینی (ره) برگزار شد.

خبر

شماره‌های پیشین