470
دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
12

خبر

«صبح‌نو» گزارش می‌دهد

دست‌انداز جدید برای معافیت مالیاتی کتاب فروشان

به نظر می‌رسد معافیت مالیاتی کتاب فروشان قرار نیست به سرانجام برسد. طرحی که چندین سال است اجرای آن شروع شده و چندین وزیر ارشاد و اقتصاد بر اجرای آن اصرار دارند ولی موانع و دست‌اندازها همچنان در اجرای کامل آن اخلال ایجاد می‌کند.

شماره‌های پیشین