470
دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
10

جامعه‌شناسی سیاسی شهادت

نبود داروهای بیماران تالاسمی باعث به خطر افتادن جان آنها شده است

چشم‌ بیماران به درهای گمرک

آمارهای رسمی نشان می‌دهد حدود 19‌هزار بیمار تالاسمی نیازمند به مراقبت‌های دارویی و درمانی در کشور داریم که بیشترشان پس از تزریق خون برای جلوگیری از رسوب آهن در بدنشان نیاز به مصرف داروهای آهن‌زدا دارند، دارویی که این روزها نوع خارجی آن نایاب شده و برخی بیماران معتقدند با استفاده از داروی داخلی، بدنشان دچار واکنش شده و نمی‌توانند دارو را استفاده کنند. این در حالی است که مسوولان وزارت بهداشت معتقدند ایران یکی از صادرکنندگان این دارو بوده و داروی داخلی هیچ مشکلی به لحاظ عارضه ندارد.

شماره‌های پیشین