sobhe-no.ir
469
یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
9
روایت وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی از دلایل افزایش یکی از آسیب‌های اجتماعی در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد

«فقر» علت افزایش «طلاق‌ها» نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که سالانه بیش از ۴۴‌هزار میلیارد یارانه در کشور پرداخت می‌شود اما به‌دلیل فقدان سیاست‌گذاری‌های اجتماعی درست پرداخت این میزان یارانه نه به کاهش فقر، نه به افزایش اشتغال و بهبود عدالت کمک کرده است. این اعتراف تلخی از واقعیت‌های امروز جامعه ایرانی است که نشان می‌دهد کشور در سال‌های اخیر نه تنها قدمی به سمت برقراری عدالت اجتماعی برنداشته بلکه باعث‌شده فقر، طلاق و حتی شیوه زندگی مردم به‌ویژه جوانان به‌شدت تغییر کند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین