468
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
4

برجام و پایان عدم تعین سیاسی

اظهارات شاذ زیباکلام ادامه دارد

زیبای کاخ سفید

گویا برخی فقط سازشان به ناسازگاری و مخالفت کوک شده است؛ هرچه باشد و هر اتفاقی رخ دهد دوست دارند مخالفت کنند یا سخنی نامربوط بزنند، در همه‌جای دنیا چنین افرادی به وفور پیدا می‌شوند و در ایران هم کم نیست، برخی از سر اینکه خودی نشان دهند و شاید برخی هم برای اینکه وفاداری و علاقه‌شان را به آن مخالف نشان دهند چنین راهی را انتخاب می‌کنند. موضوع هم فرقی نمی‌کند، ملی باشد، سیاسی باشد یا...

سازش و تسلیم یا مقاومت

شماره‌های پیشین