468
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
15
استاد خسروپناه در همایش «تصوف، شاخصه‌ها و نقدها»:

غلبه نگاه سلبی به دنیا مانع تمدن اسلامی است

پیش‌نشست همایش ملی «تصوف، شاخصه‌ها و نقدها» پنجشنبه هفته گذشته در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد. در این نشست، حجج اسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر محمدتقی سبحانی به سخنرانی پرداختند.

خبر

شماره‌های پیشین