468
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
14

خبر

«صبح‌نو» گزارش می‌دهد

وقتی دور زدن قانون قاعده شود!

«اعمال مسدودسازی باید به‌نحوی باشد که محتوای شبکه مذکور(تلگرام) باهیچ نرم‌افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.» این یک جمله که به‌عنوان قیدِ نحوه انسداد تلگرام از سوی قوه‌قضاییه در دستور انسداد پیام‌رسان خارجی تلگرام همراه حکم اصلی نگاشته شده بود و البته بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بود فضایی را برای درگرفتن یک سلسله بحث و جدل‌ها و مناقشه‌ها بین دوطیف مخالف و موافق مسدودسازی به‌ویژه در فضای مجازی فراهم آورد. در نگاه نخست استدلال‌های هر دو طرف ماجرا خالی از منطق نمی‌نمود. اما اگر با تعمیق بیشتر به قضیه نگاه شود، ابعاد قضیه آشکارتر می‌شود و استدلال‌های طرف موافق، به منطق نزدیک‌تر می‌نمایند.

شماره‌های پیشین