468
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
13
معاون‌جدید اموربین‌الملل‌فارابی‌درگفت‌وگوبا«صبح‌نو»:

باید زبان بین‌الملل سینما را بدانیم

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی‌و‌بصری در احکامی اعضا، نایب رییس و دبیر شورای عالی بین‌الملل سینمای ایران را منصوب کرد. همچنین معاون جدید امور بین‌الملل فارابی نیز معرفی شد.

«همه می‌دانند» را قضاوت نمی‌کنیم!

شماره‌های پیشین