468
شنبه، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
12

خبر

نمایشگاه «ورلدپرس‌فوتو» در نیاوران برگزار شد

جای خالی ایران به خاطر مغایرت با قوانین کشور

عکاسی در بین هنرهای تجسمی از آن دست رشته‌هایی است که گرایش‌های گوناگونی دارد و هر‌کدام از این شاخه‌ها، با تشکل‌های مشخصی؛ انجمن‌های اختصاصی خود را به‌نام همان گرایش شکل داده‌اند و هر‌ازگاهی رویدادهایی را در حوزه تخصصی‌شان برگزار می‌کنند.

ریتم کند فروش در سری دوم نوروزی‌ها

شماره‌های پیشین